Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis   Eeufees
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
 
  • DUX LEERDER 2016
  • Prysuitdeling 2017
  • Matriekuitslae 2017!
  • Orde van die Ster

Nastassja sien haarself al as ’n forensiese speurder

Beeld | 5 Jan 2017 | Susan Cilliers Nastassja Sweeney van die Hoërskool Stella in Noordwes by Pink tydens ’n nasionale perdrykompetisie in 2015.
lees artikel in Beeld

Nastassja Sweeney lees graag speurverhale.

Maar sy wil die wetenskap inspan om self speurder te wees.

Dié 18-jarige oudleerling van die Hoërskool Stella in Noordwes droom al oor die dag wanneer sy in ’n wit jas in ’n laboratorium sal werk om misdade deur forensiese ontledings te help oplos.

Nastassja begin vanjaar met haar BSc-studie aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom-kampus om dié droom te bewaarheid. Haar plek is reeds bespreek in die Kasteel-koshuis.

Nastassja het agt onderskeidings gekry: in Afrikaans huistaal, Engels eerste addisionele taal, wiskunde, fisiese wetenskap, lewenswetenskap, inligtingstegnologie, rekeningkunde en lewensoriëntering.

Wanneer dié oudste van vyf kinders nie met haar neus in die boeke of op die skoolbanke gesit het nie, het sy hip hop-danse gedoen of aan uithouperderitte deelgeneem. “My perd is ongelukkig onlangs verkoop,” sê sy. Sy het ook in haar skool se bestuurskomitee gedien.

Nastassja se pa, Edward, is ’n verkoopsbestuurder en haar ma, Sheila Williams, is sekretaresse van die Stella-beesfees.

Nastassja het vir die eksamen voorberei deur ou vraestelle te beantwoord. “In die eksamen het ek weer deur my handboeke gegaan en oefeninge uit die handboeke gedoen.”

Matriekuitslae 2017!

Matriekuitslae 2017!

Hoërskool spog met 'n 100% slaagsyfer vir die afgelope 23 jaar.

22 kandidate het in 2017 hul matriekeksamen geslaag.

Suna Swanepoel is die skool se Dux leerder met 'n gemiddeld van 92.67% en 8 vakonderskeidings. Sy eindig ook 4de in die Noordwes Provinsie met die gemiddeld.

Baie geluk aan elke leerder ons is baie trots op julle. Baie dankie ook aan elke onderwyser se harde werk.

Hoërskool Stella, altyd trots!
Die Orde van die Ster word aan die einde van elke kwartaal aan die eerste drie klasposisies van elk graad toegeken
 
 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

   
 
 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455