Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis   Eeufees
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
 
  • Huis Esterhuizen - Hoërskool Koshuis
  • Estrellita - Laerskool Koshuis

Huis Esterhuysen is op 25 April 1959 geopen deur Dr. JG Meiring destydse SGO van die Provinsiale Administrasie van die Kaapprovinsie met die woorde "Dit is nie woorde nie, maar dade wat tel." En dit is hierdie leuse wat die harte van die inwoners van Huis Esterhuysen roer. Hier tel dade, want hier speel ons hard, leer ons hard en werk ons hard! `n Duidelike bewys hiervan is die verskeie toppresteerders wat jaarliks tydens Hoërskool Stella se prysuitdeling beloon word. Die oorgrote meerderheid van die akademiese toppresteerders tydens dieselfde geleentheid vir Gr 8 – 12 is ook gewoonlik inwoners van Huis Esterhuysen.

Die koshuis huisves tans 71 inwoners waarvan 32 seuns en 39 dogters is. Gereelde studie-ure verseker die akademiese prestasies van die leerders en baie geleentheid word ook gegee vir geestelike ontwikkeling en ook hier poog ons om die kinders te leer dade spreek meer as leë woorde. Gedurende die kwartaal is daar daagliks drie verpligte studietye en gedurendie die eksamen `n verdere twee.

Jaarliks word vier koshuisprefekte verkies wat behulpsaam is met die beheer en bestuur van die koshuis. Vanjaar se hoofseun-en-dogter is CJ Steyn en Cezanne van Niekerk en die koshuisprefekte is Freddie van der Linde en Anèl Retief.

Die koshuivader is Mnr. B Bruwer en kan gerus gekontak word by 084 7080687 indien daar enige navrae is. Die matrone van Huis Esterhuysen, wat elke kind hier koester en versorg, is Mev Riëtte Vorster.

Kontak Besonderhede
Koshuis Vader  
Bredenkamp Bruwer 084 708 0687
   
Finansies
Finansies 2018 - Laai dokument af

 

Bankbesonderded Koshuis
Huis Esterhuizen
FNB  Stella
Tak nr:  240301
Rek nr:  5374 000 7472
Verw: Naam & van/rek nr
Email/faks bewys van betaling na: 053 9830011 of adminstella@lantic.net

Klok Tye

Maandag

Aktiwiteit

Tyd

Verantwoordelike persoon

Middagete

14:10

Kombuispersoneel

Stilte

14:30

Prefek aan diens

Middagstudie en register

15:00 – 15:45

Onderwyser aan diens

Kamers en gange word netjies gemaak

17:15

Prefek aan diens

Aandete: Register (Prefekte)

17:40

Kombuispersoneel

TV

18:30 – 19:00

Prefek aan diens

Aandstudie

19:10 – 20:00

Onderwyser aan diens

 

20:10 – 21:00

Onderwyser aan diens

Bybelstudie

21:00

Onderwyser aan diens

Ligte uit

21:30

Onderwyser aan diens

Dinsdag - Vrydag

Opstaanklok

05:25

Kombuispersoneel

Stiltetyd

05:55

Kombuispersoneel

Inspeksie

06:05

Kombuispersoneel

Ontbyt

06:15

Kombuispersoneel

Stap

06:35

Prefek aan diens

Middagete: Register (Prefekte)

13:40

Kombuispersoneel

Stilte

14:00

Prefek aan diens

Middagstudie en register

15:00 – 15:45

Onderwyser aan diens

Kamers en gange word netjies gemaak

17:15

Prefek aan diens

Aandete

17:40

Kombuispersoneel

TV

18:30 – 19:00

Prefek aan diens

Aandstudie

19:10 – 20:00

Onderwyser aan diens

 

20:10 – 21:00

Onderwyser aan diens

Bybelstudie

21:00

Onderwyser aan diens

Ligte uit

21:30

Onderwyser aan diens

 
Kontak Besonderhede
Koshuis Moeder  
Christa Vermeulen 082 536 2178
   
Finansies
Finansies 2018 - Laai dokument af
Bankbesonderded Koshuis
Huis Esterhuizen
FNB  Stella
Tak nr:  240301
Rek nr:  5374 000 7472
Verw: Naam & van/rek nr
Email/faks bewys van betaling na: 053 9830011 of adminstella@lantic.net
Inligting

Huis Estrellita huisves Grade 1 tot 7 leerders. Ons huisves ook middagleerders en ‘n speelparkie maak voorsiening vir heerlike speel.

Grade 1 tot 3 leerders word voorsien van ‘n ekstra personeellid om hul te help met huiswerk na skool.

Vir goeie akademiese uitslae word voorsiening gemaak vir studietye in die middag en aand vir Grade 4 tot 7 leerders.

Tydens aandstudie kyk Grade 1 tot 3 leerders onder toesig video in ‘n spesiaal ingerigte videokamer.

Graad 7 leerders tree op as prefekte en ontferm hul ook oor die kleiner leerders.

Die koshuismoeder is Mev Christa Vermeulen en kan gerus gekontak word by 082 536 2178, indien daar enige navrae is. Die matrone van Huis Estrellita, wat elke kind hier koester en versorg, is Mev Tia Bezuidenhout

 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

Super Hero
"Super hero"
Ontmoet die skool en koshuis se "super hero" Mnr Hendrik Jacobs.
Mnr Jacobs is 'n inwonende onderwyser by die koshuis en hy sorg vir die afgelope drie weke dat die koshuis water het. Daar word 2 keer per dag 5000 liter water aangery koshuis toe.
Oom Hendrik baie dankie vir al die hulp in en om die skool en koshuis, jy is voorwaar ons "super hero".
 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455