Stella Hoërskool Akademie

Akademie

Omvattende vakkeuses, Spesialisvakonderrig

Remediërende onderrig

Rekenaarvaardigheid vir almal

Universiteitsvrystelling, 100% slaagsyfer

Kandidate in top 20 van provinsie

Stella Hoërskool Sport

Sport

Uitmuntende hoofstroomsporte

Gespesialiseerde, doelgerigde afrigting

Konsekwente individuele prestasies

Konsekwente spansportprestasies

.

Stella Hoërskool Kultuur

Kultuur

Uitmuntende ondersteuning in uitvoerende kunste

Openbare gespreksforums

Kultuurgeleenthede

.

Voorblad Nuus

Stella Hoërskool

As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.

Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.

DIE HELDERSTE STER AAN DIE AFRIKAANSE PLATTELANDSE SKOLERUIM
Die leuse van Hoërskool Stella "Opoffering oorwin", sal ten volle uitgeleef word deur:
 1. Christelike opvoeding aan elke leerder te bied as toerusting vir die eise van die volwasse lewe deur waardes soos lojaliteit, vertroulikheid, selfdissipline, respek, trots, eerlikheid en verantwoordelikheid te vestig.
 2. Aan elke leerder geleentheid te bied vir optimale ontwikkeling van verstandelike,fisieke, emosionele, psigologiese en sosiale vermoëns.
 3. Kwaliteit onderwys in Afrikaans te bied deur alle beskikbare fisiese en menslikehulpbronne optimaal te benut, te bestuur en professionele etiek te handhaaf.
 4. Erkenning van die individualiteit en alle ander basiese menslike regte volgens dieGrondwet van die Republiek van Suid-Afrika.
 5. 'n Opvoedkundige omgewing te skep wat bevorderlik is vir die optimale ontwikkelingvan elke leerder.
 6. Fisieke en emosionele sekuriteit en geborgenheid te bied aan elke leerder en personeellid.
 7. 'n Gemoedelike atmosfeer te skep wat bevorderlik is vir die effektiewe kommunikasie tussen al die persone wat geassosieer word met die skool.
 8. Die bevordering van doeltreffende vennootskapsverhoudings en mede-eienaarskap tussen alle leerders, personeel, beheerliggaamlede, ouers, donateurs en die
 9. Die maksimale groei en potensiaalontwikkeling van alle personeellede te verseker.

Veilige geestesomgewing

Innige persoonlike verhoudings

Individuele aandag

Voltydse berading

Toewyding

Spanwerk

Individualiteit

Regverdigheid

Lojaliteit

Nederigheid

Empatie

Eerlikheid

Inligting

\

Opedag 2018!

Wil jy deel wees van 'n wenspan?

Het jy geweet dat Hoërskool Stella se 1ste rugbyspan die 2018 Monsanto Kleinskole Liga wenners is?

Kom besoek die skool se Opedag op 3 Augustus 2018, en kom word deel van 'n wenspan.

Hoërskool Stella 'die Helderste Ster aan die Suid-Afrikaanse Plattelandse Skole hemelruim'.

 • * Vakuitstallings
 • * Skooltoer
 • * Koshuistoer
 • * Jeugskou
 • en nog vele meer.

Kontak Venessa by 053 983 0021 of stuur 'n e-pos na stellasport@lantic.net.

Wees daar! en laat jou Ster Skitter!

Hoërskool Stella die Helderste Ster aan die Suid-Afrikaanse Plattelandse Skoleruim!

Die graad R Opedag vind die jaar saam die res van die skool op Vrydag, 03 Augustus 2018, plaas.

Maar seker jy mis nie uit op al die harde werk en pret wat in Juf. Linda Cilliers se klas gebeur nie. Onthou asseblief dat die inskrywings vir 2019 op 30 Augustus 2018 eindig.

Graad R opedag 2018

 1. Graad R, Graad 1 en Graad 8 en ook ALLE nuwe leerders.
 2. Inskrywings vir 2019 sluit op 30 Augustus 2018.
 3. Geen aansoeke mag daarna deur die skool verwerk word nie, die Departement van Onderwys hanteer dit dan self.
 4. Ons moedig ouers aan om dus vroegtydig aansoek te doen. Skakel Antionette Niemann by die skoolkantoor vir verdere navrae, 053 983 0021. Let asseblief daarop dat slegs nuwe leerders voor 30 Augustus 2018, moet inskryf vir 2019. Leerders wat reeds deel is van die skool m.a.w. wat nou in graad R en graad 7 is, hoef nie 2019 in te skryf nie. Hulle is reeds ingeskryf.

Graad R opedag 2018

Maak seker jy koop 'n R100 kaartjie by een van hoërskool Stella se leerders en staan 'n kans om 1 van 12 vleispakette te wen. Die trekking vind Saterdagaand, 8 September 2018, tydens die 3Generasie Fees plaas.

WEN!! WEN!! WEN!!
<