Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis   Eeufees
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
 
  • BESTUURSKOMITEE 2018
  • GRAAD 8
  • MatriekAfskeid 2017
  • Eksamen en Toets Roosters
  • Landbou
  • Gasvryheidstudies
 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

Loubyle Gastehuis borg Landbou Leerders
Die Graad 10 Landboubestuurspraktyk leerders het pragtige nuwe hemde ontvang vir hul die praktiese werk. Baie dankie aan Loubyle Gastehuis vir die borg van die hemde. Die leerders gaan baie spoggerig lyk met hul nuwe drag.
Lys van Benodighede vir leerders van Gr4 - Gr12
Laai ddokument hier af

Toets Rooster September 2015
 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455