Hoërskool   Laerskool   Kleuterskool   Koshuis   Eeufees
PROSPEKTUS
As enigste Afrikaanse Hoër- en Laerskool in Stella is die Hoërskool Stella bewus van sy verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer tot die opvoeding van sy leerlinge volgens Afrikaanse tradisie, gegrond op Christelike norme. Gesien in die lig van die skool se roeping, stel die skool hoë eise aan sy leerlinge ten opsigte van pligsbesef, toewyding, netheid, dissipline, wellewendheid en 'n gebalanseerde lewensuitkyk. Die skool se missie is hierby ter insae.
Die skool se vakkeuse en kursusse is beplan om voorsiening te maak vir voortgesette studie aan universiteite, technikons en kolleges, en maak ook voorsiening vir leerlinge wat onmiddelik na hulle skoolopleiding tot 'n beroep wil toetree. Bestudeer gerus die vakkeuses en skakel waar onsekerheid mag voorkom.
 
         
 
 
Welkom by Stella Hoërskool
  • Matriekuitslae
  • Vakkeuses
  • Eksamen en Toets Roosters
  • GASVRYHEIDSTUDIE
  • LANDBOU EN JEUGSKOU

Matriekuitslae 2016!
Hoërskool spog met 'n 100% slaagsyfer vir die afgelope 22 jaar.
25 kandidate het in 2016 hul matriekeksamen geslaag. 

Nastassja Sweeney is die skool se Dux leerder met 'n gemiddeld van 92% en 8 vakonderskeidings.

Baie geluk aan elke leerder ons is baie trots op julle. Baie dankie ook aan elke onderwyser se harde werk.

Hoërskool Stella, altyd trots!


Nastassja Sweeney het die beste in Lewenswetenskap gedoen en staan agtste in die Noordwes Provinsie.
Sy is Hoërskool Stella se Dux-leerder met 8 onderskeidings.
lees artikel in Beeld
 

Die uitoefening van 'n vakkeuse is 'n uiters belangrike aangeleentheid. Na die Gr. 10-jaar word geen vakveranderinge toegelaat nie. 'n Program om Gr. 9-leerders te begelei na 'n sinvolle vakkeuse, word aangebied.

Vakkeuse:Gr10-12

Fundamentele Komponent
*Afrikaans Huistaal
*Engels Eerste AddisioneleTaal
*Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
*Lewensoringteering
Keuse Komponent
*Fisiese Wetenskappe of Besigheidstudies of Rekenaartoepassingstegnologie
*Inligtingstegnologie of Lewenswetenskappe of Landboupraktyk
*Rekeningkunde of Geografie of Gasvryheidstudies of Landbouwetenskap

Rekenaaropleiding

       *'n Rekenaarprogram word aangebied van Gr. 1 tot Gr. 9 en is verpligtend vir die leerlinge.

 
 
 
 
Belangrike Inligting

Volg ons op   facebook

By die "Well done function" van 29 Jan 2016, ontvang Hoërskool Stella VYF toekennings.
* Wisseltrofee en sertifikaat vir die BESTE skool in atletiek.

* Wisseltrofee en sertifikaat vir skool wat oor 21 jaar deurlopend GOED presteer.

* Trofee en sertifikaat vir TOP 10 skole.

* Sertifikaat vir meer as 50% leerders wat kwalifiseer vir graadstudie.

* Wisseltrofee en sertifikaat vir die skool wat die BESTE presteer in Engels Eerste Addisionele Taal.

Baie dankie aan die Graad 12 leerders van 2015, wat van die trofee's moontlik gemaak het. Ons is baie trots op julle. Dankie ook aan elke leerder, hul ouers en onderwysers vir die harde werk, opoffering en toewyding tydens 2015.
 
         
 
 
 
Besoekers
 
   
   
 
   
   
 
 
Adverteer op hierdie webwerf en ondersteun Stella Hoërskool
 
 
Vir meer inligting om hier te adverteer kontak
stellaADS@kreativan.co.za
081 440 6455